Dysfagie (problemen met slikken) is één van de mogelijke gevolgen van een beroerte. Voor de behandeling van dysfagie wordt o.a. de Effortful Swallow (ES; krachtige slik) toegepast. Om deze sliktechniek aan te leren, is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe krachtig iemand slikt. Met behulp van oppervlakte-EMG (sEMG) kan er biofeedback worden gegeven door het visueel weergeven van de spieractiviteit van de slikspieren. Ook de SilverFit Rephagia maakt gebruik van biofeedback voor het uitvoeren van slikoefeningen. In een onderzoek van Archer et al. (2021) is de meerwaarde van biofeedback met behulp van sEMG tijdens slikoefeningen onderzocht. 

Methode

Veertien CVA-patiënten, en zeventien gezonde mensen (controlegroep) hebben deelgenomen aan het onderzoek. Beide groepen hebben op twee testdagen zowel een sessie mét als zonder feedback uitgevoerd en de volgorde van de sessies was gerandomiseerd. Gedurende iedere sessie werd de deelnemers gevraagd om 3 keer een normale slik uit te voeren en 6 keer een ES. Aan het eind van de tweede testdag werd de deelnemers gevraagd een vragenlijst over hun ervaring in te vullen. 

Resultaten

Zowel bij de CVA-patiënten als de controlegroep was er significant meer spieractiviteit te zien bij gebruik van feedback ten opzichte van zonder feedback. Daarnaast gaven de meeste deelnemers aan (85%) dat feedback hielp om de techniek uit te voeren en dat ze het in de toekomst graag vaker zouden willen gebruiken. Zo vonden ze het erg fijn dat ze zich konden focussen op een doel en om de slikuitvoering visueel inzichtelijk te krijgen. Zowel de CVA-patiënten als de controlegroep vonden de techniek met feedback significant makkelijker om uit te voeren. Daarnaast vonden ze het ook nog leuk en interessant om het met feedback uit te voeren. 

Gebaseerd op deze resultaten geven de onderzoekers aan dat overwogen moet worden om biofeedback op te nemen in de dysfagie revalidatie. 

Interesse?

Ook benieuwd of biofeedback met behulp van sEMG van meerwaarde is voor jouw patiënten met dysfagie? Neem dan contact met ons op voor een (online) demonstratie van de SilverFit Rephagia.

Literatuur

Archer, S.K., Smith, C.H., & Newham, D.J. (2021). Surface Electromyographic Biofeedback and the Efortful Swallow Exercise for Stroke‑Related Dysphagia and in Healthy Ageing. Dysphagia, 36, 281-292.