Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de potentiële waardevolle bijdrage van virtuele therapie in de ouderenzorg. Er is echter nog beperkt onderzoek gedaan naar de inzet van deze nieuwe technologieën in groepsverband. Met die reden hebben D’Cunha et al. (2021) onderzoek gedaan naar fietsen met videobeeld in kleinschalig groepsverband bij mensen met dementie in een verzorgingshuis.

Methode

De tien deelnemende bewoners werden onderverdeeld in twee groepen van vijf.  De ene groep begon met 25 minuten fietsen met videobeeld en de andere groep begon met een 25 minuten durende groepssessie in zit voor het bevorderen van mobiliteit. Later werd de interventie opnieuw herhaald, maar wisselden de groepen van activiteit. Voor en na iedere activiteit werden er vragenlijsten en semigestructureerde interviews afgenomen. Daarnaast zijn video en audio opnamen van de activiteiten geanalyseerd.

Resultaten

De meerderheid van de deelnemers reageerde positief op fietsen met videobeeld. In de interviews gaven de deelnemers aan dat het een positieve ervaring was en dat zij genoten van de mogelijkheid om herinneringen op te halen. 

De pilotstudie toonde aan dat fietsen met videobeeld het buitenleven naar binnen kan brengen en dat de activiteit veilig kan worden geïmplementeerd. De onderzoekers concludeerden dat fietsen met videobeeld een meeslepende en interessante optie bood om lichaamsbeweging aan te moedigen zowel voor bewoners individueel als in een kleine groep. Daarnaast resulteerde het in sociale interactie tussen bewoners. 

“Het landschap was heel interessant en ik vond het heel leuk... Ik hield van het gezelschap en het landschap. Het was een uitstapje. Het landschap was prachtig.” - Bewoner

“Het geeft je het gevoel dat je daar samen bent. Ik bleef maar kijken hoe vastberaden mijn medebewoonster was. Ze liet het tempo onder geen enkele omstandigheid veranderen. Ik wist dat ze als winnaar uit de bus zou komen.” – Bewoner

Interesse?

SilverFit biedt fietsen met videobeeld aan met de de SilverFit Mile. Wil jij de mogelijkheden van de SilverFit Mile ontdekken in een (online) demonstratie? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Literatuur:

  • D’Cunha, N.M., Isbel, S.T., Frost, J., Fearon, A., McKune, A.J., Naumovski, N., & Kellett, J. (2021). Effects of a virtual group cycling experience on people living with dementia: A mixed method pilot study. Dementia, 20(5), 1518-1535. 

Foto is ter illustratie en is genomen bij de Zorgspectrum tijdens de Tour de Mile.