Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Preventieakkoord en het Hoofdlijnen Sportakkoord || hebben allen als doel: een gezonde generatie in 2040. De SPUK-regeling is beschikbaar voor gemeenten om het lokale beleid op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis uit te voeren. Onderdeel van het akkoord is dat elke gemeente een lokale aanpak voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden heeft in 2024.

Thuiswonende ouderen zo lang mogelijk vitaal houden

Je behaalt veel winst door niet-actieven dagelijks in beweging te brengen. Inwoners bevorderen en behouden hun fysieke en mentale gezondheid, voelen zich minder eenzaam door het sociale contact, zijn vitaler en hebben een hogere kwaliteit van leven. De Brede Specifieke Uitkering biedt kansen om in te zetten op de groep kwetsbare thuiswonende ouderen in jouw gemeente.

Beweegaanbod voor thuiswonende ouderen met dementie

Het aantal mensen met dementie zal stijgen naar meer dan 500.000 mensen in 2040. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationale Dementiestrategie opgesteld. Een van de doelen van deze strategie is dat: “80% van de thuiswonende mensen heeft in 2030 toegang tot een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie in de nabijheid van hun eigen woning. In deze ontmoetingscentra krijgt men het aanbod van zinvolle activiteiten.” Dit betekent dat gemeenten nog meer betrokken zijn bij het faciliteren van onder andere beweegactiviteiten.

Zichtbaarheid beweegaanbod thuiswonende ouderen

Enkele jaren geleden deed een student van de Avans Hogeschool in opdracht van SilverFit onderzoek naar het beweegaanbod voor thuiswonende ouderen met dementie binnen 6 verschillende gemeenten in Nederland. De websites van deze gemeenten werden bekeken en er was telefonisch contact met als uitgangspunt de vraag: “Mijn thuiswonende moeder heeft dementie. Welke sport- en beweegactiviteiten zijn er binnen de gemeente voor haar?”. De informatievoorziening per gemeente verschilde enorm: van een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden per leeftijdscategorie tot het volledig ontbreken van enige informatie.

Een actuele inventarisatie van SilverFit laat zien dat dit beeld nog steeds klopt. Over het algemeen is het sport- en beweegaanbod voor senioren inzichtelijker. Het gaat dan vooral om het aanbod voor senioren van 55+ of 65+. Echter het aanbod voor thuiswonende kwetsbare ouderen (met dementie) is nog steeds niet bij alle gemeenten inzichtelijk. Het zichtbaar maken van het huidige beweegaanbod is een kans voor de gemeente om het welzijn en de gezondheid van bewoners  te bevorderen en zo lang mogelijk te behouden. 

SilverFit: beweegsystemen voor kwetsbare ouderen

Sinds 2008 ontwikkelt SilverFit beweegsystemen met oefeningen in spelvorm speciaal voor kwetsbare ouderen. Bewegen met plezier is belangrijk voor de vitaliteit en het behouden van de fysieke conditie, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven. Daarnaast doet fysieke beweging ook mentaal goed en is het gezellig om samen met anderen te bewegen. Het sociale contact vermindert eenzaamheid.


Wat kan SilverFit voor u betekenen?

Heeft uw gemeente al een Silverfitness oefenzaal?

Inmiddels staan er duizenden SilverFit systemen in honderden Nederlandse woonzorgcentra, dagbestedingslocaties, ontmoetingscentra, buurthuizen, wijkcentra, ziekenhuizen en revalidatiecentra. Hier zijn Silverfitness locaties bij die de oefenzaal niet alleen actief gebruiken voor de eigen bewoners, maar deze ook openstellen voor oudere inwoners van de gemeente. Bent u benieuwd of er al een Silverfitness oefenzaal voor kwetsbare ouderen in uw gemeente is?
Neem contact met ons op.

Wilt u een Silverfitness realiseren i.s.m. een lokale zorgaanbieder?

Bent u als gemeente geïnteresseerd in het realiseren van een Silverfitness in samenwerking met een lokale zorgaanbieder om de vitaliteit van uw oudere bewoners in uw gemeente te ondersteunen?
Neem contact met ons op voor advies.

Ben je benieuwd hoe onze gebruikers de Silverfitness ervaren?


Meer informatie over de Brede SPUK Specifieke uitkering