Werking

De sensor van de SilverFit Newton meet hoe ver de cliënt de stapel gewichten op het krachtapparaat verplaatst. Op het gebruiks-vriendelijke touchscreen is het verloop van de oefening terug te zien en het aantal re-petities die zijn uitgevoerd. Het aantal sets en repetities kan van tevoren worden inge-steld door de therapeut waarna de cliënt de oefening en de rustpauzes zelfstandig kan uitvoeren. Door de interactieve oefeningen is de cliënt afgeleid van het aantal repetities en de tijd.

Krachttraining in de geriatrie

Hoewel functioneel trainen vaak de voorkeur geniet, heeft krachttraining een belangrijke plaats in de geriatrie. Krachttraining wordt bijvoorbeeld ingezet na een orthopedische ingreep of aansterken bij sarcopenie na langdurige bedlegerigheid.

Sarcopenie

Sarcopenie, het verlies van spiermassa en spierkracht, komt veel voor bij ouderen. Ouderen met sarcopenie zijn meer beperkt in het dagelijks leven. Traplopen, boodschappen doen of opstaan uit bed zijn een aantal voorbeelden van activiteiten die lastiger worden bij spierkrachtverlies. In de kngf-standaard Beweeginterventie kwetsbare ouderen (2015) wordt gesteld dat krachttraining effectief is in het tegengaan van verlies van spiermassa en kracht. Daarom is krachttraining een belangrijk component van een beweegprogramma.

“Krachttraining werkt, zelfs voor ouderen in verpleeghuizen.”
Andrea Maier, Hoogleraar Gerontologie in tv-programma Zomergasten

Oefeningen met feedback

De SilverFit Newton biedt oefeningen met continue feedback. Dit zorgt ervoor dat standaardoefeningen­ leuker worden. Bijvoorbeeld door het aantal repetities af te tellen, door het ritme waarin geoefend wordt aan te geven, of door de hersteltijd te laten zien.

De voortgang van de cliënt bijhouden

Het systeem biedt de mogelijkheid om prestaties te vergelijken over tijd. De scores van de spellen en het gewicht waarmee getraind wordt, worden voor iedere cliënt apart opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om de prestaties in te zien en te bespreken met de cliënt, therapeut en familieleden.

Testen

De SilverFit Newton kan gebruikt worden bij het afnemen van een aantal standaard-testen, zoals een 1-rm test waarbij op basis van een aantal interpolaties het maximaal te tillen gewicht wordt berekend.