Tijdens het uitvoeren van de oefening moeten er doelen worden bereikt door middel van het in- en uitademen door een spirometer. De spirometer is een medisch product en meet het ingeademde en uitgeblazen volume. De waarden worden doorgegeven aan de SilverFit Flow waarmee vervolgens de oefening wordt aangestuurd. 

Belang van ademhalingstraining

Kortademigheid (Dyspnoe) is een veelvoorkomende klacht bij mensen met een longziekte, waaronder patiënten met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en astma. Ook kan kunstmatige beademing op de Intensive Care tot problemen met de ademhaling leiden. Ademhalingsoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van deze patiëntgroepen (Snoeck-Stroband et al. 2015, Gosselink et al. 2011a). Ademhalingsoefeningen kunnen kortademigheid verlichten en ervoor zorgen dat de patiënt weer controle krijgt over de ademhaling. Ademhalingstraining kan door een fysiotherapeut, ergotherapeut, respiratoir therapeut of logopedist worden begeleid.

Motiverende spellen

Reguliere ademhalingstraining wordt door patiënten vaak als saai en repetitief ervaren. De SilverFit Flow biedt ademhalingsoefeningen aan in spelvorm. Dit kan de patiënt motiveren om de oefeningen langer vol te houden en vaker te doen.

Hoe te gebruiken?

De SilverFit Flow kan op een laptop geleverd worden of als een module op de SilverFit 3D worden toegevoegd. Tijdens de therapie, onder begeleiding van een therapeut, kunnen de oefeningen uitgevoerd worden. Na begeleiding van de therapeut heeft de patiënt ervaren hoe de oefeningen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Sommige oefeningen moeten ieder uur worden uitgevoerd. Door het zelfstandig gebruik kunnen er meer oefenmomenten worden gerealiseerd. Dit draagt positief bij aan het herstel.

Toepassingsmogelijkheden 

  • Tijdens een behandeling: therapeuten kunnen de SilverFit Flow inzetten als ondersteuning bij de behandeling van de patiënt.
  • Vanuit het ziekenhuisbed van de patiënt: de spirometer is gekoppeld aan de laptop. De patiënt kan hierdoor op afstand van de laptop oefeningen uitvoeren, bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuisbed. 
  • Op verschillende afdelingen: de SilverFit Flow wordt op een laptop aangeboden, waardoor het systeem handig te verplaatsen is tussen verschillende afdelingen. 
  • De SilverFit Flow kan ook aangeschaft worden als software-module voor op de SilverFit 3D of voor op de SilverFit Rephagia.