Het SilverFit team draagt Stichting ZorgDier Nederland een warm hart toe. Zorgdier maakt o.a. ouderen in Nederlandse woonzorgcentra blij door hen wekelijks in contact te brengen met een huisdier. Bij SZR, locatie Walstede in Tiel zien we hoe bewoners zo'n bezoek ervaren.