Gusta Brittijn werkt als logopedist bij Meriant Heerenveen met de SilverFit Rephagia. Daarnaast is Gusta ook afasietherapeut.”

“Bij ons werken vier logopedisten, waarvan er drie bij ParkinsonNet zijn geregistreerd. Wij behandelen met de SilverFit Rephagia allemaal regelmatig COPD-patiënten, patiënten met dysfagie veroorzaakt door sarcopenie, patiënten na een CVA, patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en patiënten op de (geriatrische) revalidatie. We zetten de SilverFit Rephagia in bij zowel klinische als poliklinische behandeling.”

Met welke slikproblemen zet jij de SilverFit Rephagia in? 

“Wanneer ik patiënten behandel met dysfagie, veroorzaakt door sarcopenie, zet ik het systeem in als het lukt. Bij patiënten na een CVA gebruik ik het systeem bijna standaard. COPD-patiënten af en toe, we zetten het dan in om te kijken of de slikproblemen veroorzaakt worden door problemen met de adem/slik coördinatie. Of alleen om de slikfunctie te trainen bij verzwakking.”

“Bij dysfagie veroorzaakt door sarcopenie maken we voornamelijk gebruik van de oefening de Krachtige slik. Bij CVA-patiënten zetten we indien nodig vervolgens de Mendelsohn Manoeuvre in.

Wat vindt u de voordelen van het werken met de SilverFit Rephagia voor uw patiënten?

“Ik vind het visueel maken van de oefening erg prettig. Het zorgt ervoor dat patiënten veel sneller inzicht krijgen in wat ze doen met het slikken. Ze kunnen het makkelijker zelf beïnvloeden door de visuele feedback. En daarnaast zijn mijn patiënten véél gemotiveerder om te oefenen. Ik ben in staat tijdens mijn behandeling veel meer slikbewegingen uit te lokken, dan dat ik kon zonder de SilverFit Rephagia.”

“Over het algemeen zijn mensen erg enthousiast over het spel (red: de Kangoeroe). Ik heb af en toe eens een patiënt die een grotere voorkeur heeft voor de grafische weergave. Over de spellen krijg ik alleen maar positieve respons.”

Wat vindt u de voordelen van het werken met de SilverFit Rephagia voor uzelf?

“Als therapeut zie ik heel veel voordelen, die de patiënt wellicht minder opmerkt. Doordat de patiënten meer gemotiveerd zijn en makkelijker tot oefenen komen, is het voor mij ook makkelijker om therapie te geven. Voorheen had ik patiënten die na tien keer slikken aangaven niet meer te kunnen, dan moest je deze mensen op de een of andere manier toch zien te motiveren. Nu, door het systeem, is dat eigenlijk niet meer aan de orde. Mensen gáán gewoon. Vooral de scores en het bijhouden daarvan werkt enorm goed, mensen ervaren dat als zeer motiverend. Ze vinden het mooi om te zien; “Hoe deed ik dat de vorige keer en hoe doe ik dat dan nu?” 

“Voor mezelf, als therapeut, vind ik het ook enorm interessant om te kijken hoe iemand het doet. “Goh, hoe was iemand vandaag en hoe heeft hij geslikt?” En als iemand een slechte dag heeft, heeft dit dan ook de weerslag op het slikken of blijft dit dan stabiel?”

Ziet u de sociale interactie tussen patiënt en uzelf toenemen wanneer u met SilverFit Rephagia traint?

“De SilverFit Rephagia is zeker van invloed op de interactie, je kunt mensen makkelijker feedback geven. Doordat het visueel is kun je makkelijker zeggen; “Kijk, ziet u! Dat is wat u doet, nu slikt u wat krachtiger. Kunt u nu bedenken wat u nu anders doet dan bij de vorige slik?” Dat zijn tools die je niet had, toen je de biofeedback niet gebruikte. Dit maakt dat je een meer inhoudelijk gesprek kunt hebben met de patiënt. En daarmee het zelfbewustzijn bij de patiënt groter maakt. “Wat doe ik nu anders als ik slik?” Daar is meer interactie over, dan wanneer je iemand gewoon vraagt; “Probeer eens zo krachtig mogelijk te slikken.”

Én mensen associëren je sneller als je aan komt lopen. “Oh, dat is die mevrouw met de Kangoeroe.”

Zou u anderen professionals in uw vakgebied de SilverFit Rephagia aanraden? Waarom wel/niet?

“Dat hebben wij zelfs al gedaan! De collega’s in het ziekenhuis hebben we mee laten kijken en zij zijn inmiddels ook tot aanschaf over gegaan!”

“Ik ben van mening dat het plezier en de eenvoud waarmee vrij complexe taken inzichtelijk worden gemaakt groot is. Ik vind het zo’n mooie tool om patiënten heel snel al heel gericht te kunnen laten trainen. Er zijn zoveel mensen die niet weten wat ze doen en zodra je ze aan de SilverFit Rephagia koppelt snappen ze ineens wat er gebeurt als je het hebt over termen zoals ‘heffen en dalen’. Je kunt de eerste sessie gewoon al direct beginnen met behandelen, dat was voorheen niet zo!”

Heeft u opvallende of leuke patiënt voorbeelden van oefenen met de SilverFit Rephagia?

“Ik heb eens een man behandeld die al zijn hele leven een baard had. (Lachend) Deze man ging vervolgens baardloos door het leven in verband met de behandeling van de SilverFit Rephagia. Hij kreeg een heel ander gezicht doordat zijn baard ervan af was en indirect dus door de training met het systeem. Als de keuze gemaakt moest worden, dan toch de baard er maar af! Inmiddels is deze man klaar met de behandeling. Na de behandeling is er geen contact meer geweest met deze man, dus helaas weten we niet of de baard weer terug is. Maar hij had het scheren van zijn baard er écht voor over!”

Vrijblijvende demonstratie

Wil jij de SilverFit Rephagia eens zien en zelf uitproberen? Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende demonstratie.