Desiree Hanemaaijer is groepsbegeleidster bij Ipse de Bruggen, locatie Willem Felsoord. Zij werkt op de afdeling ernstig meervoudige complexe beperking en maakt regelmatig gebruikt van de SilverFit Alois. Ze vertelt ons hoe zij en haar cliënten de SilverFit Alois gebruiken. ‘

’De SilverFit Alois heeft een basisplek in een kast en het systeem gaat per dagdeel naar een andere groep, op deze manier heeft een grotere groep cliënten er plezier van.’’ Binnen de locatie wordt de SilverFit Alois ingezet bij cliënten met een ernstig meervoudige complexe beperking (EVMB’ers) en bij cliënten met een verstandelijke beperking met een ontwikkelingsleeftijd van 5 á 6 jaar.

De SilverFit Alois kan door therapeuten en begeleiders ingezet worden als onderdeel van een beweeg- of activiteitenprogramma. ‘’De SilverFit Alois wordt dan gebruikt om cliënten een ander soort prikkel aan te bieden. Het is leuk dat de SilverFit Alois veel mogelijkheden heeft, waardoor cliënten een gevarieerd dagprogramma krijgen. Door de hoeveelheid mogelijkheden is de SilverFit Alois tevens breed inzetbaar.”

Desiree geeft aan dat de SilverFit Alois voor cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking vooral wordt ingezet voor de activiteiten met muziek en de ontspanningsfilmpjes. Daarnaast wordt de SilverFit voor deze doelgroep ook gekoppeld aan een actief-passief trainer, zodat de cliënten routes kunnen fietsen. Desiree ziet dat de SilverFit Alois uitdaging biedt op cognitief en fysiek niveau voor cliënten met een ontwikkelingsleeftijd van 5 á 6 jaar.

‘’De SilverFit Alois kan zowel zorgen voor activatie van cliënten als voor het creëren van rust en ontspanning. Als bijvoorbeeld de beelden van ‘Haardvuur’ aanstaan, dan is dit een extra manier om sfeer te creëren.

Interesse?

Wil je de SilverFit Alois eens zien? Wij geven je graag een kosteloze (online) demonstratie.